Obozy jeździeckie

Zgłoszenia obozów w Kuratorium Oświaty


W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi formalnych kwestii organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży informujemy, że:

 
  • obozy jeździeckie są oficjalnie zgłoszonymi formami wypoczynku dzieci i młodzieży, zatwierdzonymi przez Kuratorium Oświaty, stosowane poświadczenia można będzie uzyskać w biurze lub pobrać z tej srony krótko przed rozpoczęciem turnusu,
  • obiekty, w których przebywają dzieci oraz kuchnia są pod stałą kontrolą sanitarną i epidemiologiczną,
  • infrastruktura Klubu została sprawdzona przez inspektora ochrony pożarowej i po uzupełnieniu wszystkich zalecanych instalacji (m.in. wyposażenie w środki gaśnicze, drzwi ogniowe, centralę P.POŻ.) KJ Deresz uzyskał dopuszczenie do eksploatacji bez dodatkowych zaleceń i uwarunkowań.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości zachęcamy do kontaktu lub odwiedzenie Klubu i sprawdzenia warunków w jakich wypoczywać będą dzieci na miejscu.

Stosujemy pliki cookie w celu świadczenia naszych usług. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na używanie cookies. Dowiedz się więcej